Home


Joost Hagesteijn
(1813-1894)

STAMREEKS:
Tonis Augustijn ca. 1670-....
Kornelis Augstijn ca. 1695-1771
Tonis Augstijn 1722-1801
Joost Hagesteijn 1757-1817
Antony Hagesteijn 1786-1834
Joost Hagesteijn 1813-1894

Man Joost Hagesteijn

Kwartier: 32
27-12-1813, Zonnemaire Bommenede
02-12-1894, Rilland-Bath
arbeider


Vrouw Cornelia van Benden

Kwartier: 33
02-09-1821, St Annaland
23-06-1884, Rilland-Bath


Huwelijk
17-12-1840, Rilland

Kind 1
V
Elisabeth Jacoba Augusteijn
08-06-1842, Rilland
23-06-1919, Rotterdam
arbeidster

Kind 2
V
Jacoba Augusteijn
29-11-1844, Rilland
18-08-1853, Rilland


Kind 3
V
Johanna Augusteijn
15-03-1846, Rilland
25-08-1846, Rilland


Kind 4
M
Antonie Augusteijn
22-12-1848, Rilland
24-06-1926, Rilland-Bath


Kind 5
V
Johanna Augusteijn
18-03-1850, Rilland
25-09-1920, Rilland-Bath


Kind 6
M
Adriaan Augusteijn

Kwartier: 16
22-01-1852, Rilland
23-11-1889, Rilland-Bath
koopman, vrachtrijder


Volgens zijn militair zakboekje was het signalement van Joost:
Lang1.689 El
AangezigtRond
Voorhoofdid
OogenBruin
NeusSpits
MondOrdinair (= Gewoon)
KinRond
HaarBruin
Wenkbraauwenid
Merkbare teekenenGeene

Gedane veldtogten, bekomen wonden, en uitstekende daden:
In de vesting Bergen op Zoom bij gelegenheid
van den opstand in Belgie in ............................
1832
Idem ................................................................. 1833
Idem te Fort Lillo ............................................. 1834

De spelling van de naam

Op de acte de naissance (1813): Joost Hagesteyn
Op de Jaarlijksche Tabel van Geboorte Actens (1813): Joost Agesteyn
In het militair zakboekje (1839): Joost Hagestein
Op de akte van huwelijksvoltrekking (1840): Joost Hagesteijn
Op de akte van geboorte van zoon Adriaan (1852): Joost Augusteijn
Op de akte van huwelijksvoltrekking van zoon Antonie (1873): Joost Augusteijn
Op de akte van huwelijksvoltrekking van zoon Adriaan (1875): Joost Augusteijn
Op de akte van overlijden van Cornelia van Bendem (1884): Joost Augusteijn
Op de akte van overlijden van zoon Adriaan (1889): Joost Augusteijn
Op de akte van overlijden (1894): Joost Augustijn, doorgehaald, veranderd in Hagesteijn

De meeste familieleden spellen de naam nu als Augusteijn, in enkele takken van de familie is de spelling Augusteyn gebruikelijk.


Eric Augusteijn, Schiermonnikoog, NL; E-mail: eric@augusteijn.net; 14-02-2004/aug0124
Als u links op het scherm geen rij knoppen ziet, klik dan hier