Very concise dictionary Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aaangehuwden
spouses
Aachteight
Aadministrateuradministrator
Aagentpoliceman
Aalgemeengeneral
Aapothekerpharmacist
Aarbeiderlabourer
Aastronoomastronomer
Aarchitectarchitect
Aautomobielexpertcar expert
Aautomonteurcar mechanic
Aautoverkopercar salesman
Bbaardscheerderbeardshaver (barber)
Bbankbediende
bank assistant
Bbankier
banker
Bbarbierbarber
Bbedrijfcompany
Bbedrijfsleiderworks manager
Bbeeldend kunstenaarvisual artist
Bbelastingconsulenttax consultant
Bbetovergrootoudersgreat great grandparents
Bbeursexchange building
Bbibliothecaresselibrarian
Bbijwith, at
BBijbelHoly Bible
Bboekhandelbookshop
Bboekhouderbookkeeper
Bboerfarmer
Bboerenarbeiderfarm labourer
Bboerenknechtfarmer's assistant
Bbootsmanboatswain
Bbouwenbuild
Bbovenabove
Bbreedbroad, wide
Bbroerbrother
Bbrugbridge
Bburgerlijke standRegistry of Births, Deaths & Marriages
Cchauffeur
cardriver
Cchemiker
chemist
Ccolporteurcanvasser
Ccommiesclerk
Ddaglonerday-labourer
Ddeskundigeexpert
Ddezethis, these
Ddeurwaarderbailiff
Ddir. belastingdirect taxes
Ddirecteur, directricedirector
Ddocenteteacher
Ddochterdaughter
DdoctoraalMaster's degree
Ddooddeath
Ddoorby, through
Ddorpvillage
Dduikerdiver
Eeigenaarowner
Eemigreerdeemigrated
Eenand
Eerthere
Ffabriekfactory
Ffamilierelatives
Ffilosoofphilosopher
Ggalanterieënclothes, ornaments, knick-knack
Ggeborenborn
Ggem. raadslidmember of local council
Ggeefgive
GgenieEngineers
Ggeslachtrelatives (many generations)
Ggestorvendied
Ggeweerrifle
Ggeweestbeen
Ggezinfamily (only parents + children)
Ggroeiden opgrowed up
Ggroentezaakgreengrocery
Ggrootoudersgrandparents
Ggrot(ten)cave(s)
Hhagelgietershot moulder
Hhandelsreizigercmmercial traveller
Hhandschoen (trouwen met de ~ )marry by proxy
Hheibaasfirst rammer (building trade)
Hhetthe, it
Hhistoricushistorian
Hhoofd pers. zakenchief personnel department
Hhoofdagentsenior police officer
Hhoofdwerktuigkundige
first mechanic
Hhoofdwijkverpleegkundigefirst district nurse
Hhuidigpresent
Hhuishouse
Hhuntheir
Hhuwelijkmarriage
IikI
Iinfanterieinfantry
Iingenieurengineer
Iingeschrevenregistered
Iinterieurinterior
Jjeugdwelzijnswerkeryouth welfare worker
Jjongyoung
Jjuristlawyer
Kkaartenmaps
Kkapiteincaptain
Kkapperbarber
Kkatoenhandelcoton trade
Kkerkchurch
Kkind(eren)child(ren)
Kkinderthehuischildren's home
Kkleermakertailor
Kkleinlittle, small
Kkoopmanmerchant
Kkunstbeleidarts policy
Kkunstenaarartist
KkwartierstaatAhnentafel (parents, g-parents, g-g-parents etc)
Llaborantelab assistant
Llaterlater
Lleraar, leraresteacher
Lletterenlanguage & literature
Lletterkundigeliterary (wo)man
Llevensjaaryears of age
Llezenread
Llietenlet (had)
Llijnline
Llijstlist
Lliteratuurwetenschapliterature
Mmachinist
engine driver
Mmajoormajor
Mmanman, husband
Mmannelijk(e)male
Mmarconistradio operator on ship
MmarechausseeMP
Mmarktonderzoekermarket researcher
Mmedewerkerworker
Mmeestmost(ly)
Mmetwith
Mmijningenieur
mining engineer
Mmilitair
military man
Mmodeontwerpster
fashion designer
Mmuziekleraar
music teacher
Nnaamname
Nnaarto
Nnakomelingendescendants
Nneefmale cousin
Nnichtfemale cousin
OO-Eur
Eastern Europe
Oondernemerentrepreneur
Oonderunder
Oonderwijzer(es)teacher
Ooorzaakcause
Ooudersparents
Ooverledendied
Oovergrootoudersgreat grandparents
Ooverzichtsurvey
Ppakhuisbaaswarehouse manager
Pparencouples
Pplanterplanter
Ppolitiepolice
Ppolitieagentpoliceman
Pprocuratiehouderdeputy manager
Ppsycholoogpsychologist
Rreisjourney, voyage
Rregisterindex
Sscheepswerfshipyard
Sscheidingdivorce
Sschilderpainter
Sschilderijpainting
Sschoonmaakbedrijfcleaning firm
Ssecretaressesecretary
Ssigarenzaaktabacco store
Sslijterijliquor store
Ssociaal werkersocial worker
Ssoldaatsoldier
Sspecialisatiespecialization
Sspoorwegvakbondrailway union
Sstamreekslist of ancestors in one family line
Sstamvaderancestor
Sstatenlidmember of provincial council
Sstemvote
Ttein, at
Ttekenleraararts teacher
Ttijdtime
Ttijdensduring
Ttoegepasteapplied
Ttottill, until
Ttrouwenmarry, get married
Ttuingarden
Ttuinmangardener
TTweede Kamerlidmember of House of Parliament
Uuyou
Uuwyour
Vvanof, from
Vveeboercattle farmer
Vverpleegster, verpleegkundigenurse
Vvertegenwoordigersales representative
Vverwantschapkinship
Vverwarringconfusion
Vvlak bijclose by
Vvoorfor, before
Vvoorgangerpastor
Vvooroudersancestors
Vvoorzitterchairman
Vvroedvrouwmidwife
Vvrouwwoman, wife
Vvrachtrijderlorry driver
Wweeshuisorphanage
Wweg- en waterbouwkundigecivil engineer
Wwerdenwere
Wwerkteworked
Wwethouderalderman
Wwinkelierstershopkeeper
Wwinkel(tje)(small) store
Wwissencancel
Wwoonden
lived
Zzaakcompany, business
Zzeemansailor
Zziesee
Zzijthey, she
Zzoonson

The icons:


The 8 families of my great great grandparents
Alfabetic index
Our children's Ahnentafel (direct ancestors)
News: birth, marriage, death, exam, etc.
E-mail
Link to other websites
Guest book
Information on this website
Dutch helppage
This helppage
Maps of Augusteijn residences
Kinship Augusteijn - Hagesteijn - Hogenstein


Born
~Christened
Married or partner
Marriage
Divorced
Died
Parents
Child

Dictionary


Frame

If you got into this site within someone else's frame, click on the tree in top of the page to get rid of it.


Eric Augusteijn, Schiermonnikoog, Nederland, E-mail: eric@augusteijn.net