home

Als u links op het scherm geen rij knoppen ziet, klik dan op het boompje (home).
Parenteel van Adriaan Smallegange (vóór 1600-....)
De geschiedkundige
Mattheus Smallegange
(1620-1704)

In 1908 verscheen een boekje
'Uit de Levenservaringen van M. Smallegange',
de memoires van Mattheus Smallegange (1830-1919).


Adriaan Smallegange
× NN
:......Cornelis Smallegange
:...... × Janneke Jans
:......:......Adriaan Smallegange
:......:...... × Maatje Claesdr
:......:......:......Cornelis Adriaansz Smallegange
:......:......:...... × Neeltje Mattheusdr
:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:...... × Marijtje de Volder
:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......Zacharias Adriaansz Smallegange
:......:......:......:......:...... × Stoffelina Barriére
:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Pieternella Meulpolder
:......:......:......:......:......:......:......Zacharias Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Dina le Grand
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Maatje Meyaard
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......doodgeboren kind
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Nijsse
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Vermare
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Leendert Marinusse Wisse
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Bosman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martina Fierloos
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willemina Kesterloo
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Christina Smit
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana den Dekker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Christina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Lodewijk Harthoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Leendert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sara Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Christiaan Hendrik Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrika Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Christina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Karel Zweedijk
:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Johannis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Stoffel Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Stoffelina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Meulmeester
:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Blok
:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Christiaan Eversen
:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Elisabeth van Hoeke
:......:......:......:......:......:......:......Zacharias Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Tavenier
:......:......:......:......:......:......:......:......Elizabeth Tavenier
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Dirk Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonij Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Louwerina Vermare
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacomijna Hobeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elizabeth Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Kornelia Pikaar
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dirk Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Neeltje Zegers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthoni Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Molhoek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elisabeth Buijze
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Blazina Pieternella Schipper
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacomina Cornelia Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthoni Gerard van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba de Dreu
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Abraham van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Veronica Alida Maria Broers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Laura Olga van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ingeborg Leonie van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dina van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ria van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marjan Rumar
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dina Cornelia van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilt Zweep
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martin Zweep
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ineke Zweep
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Dina van de Kreeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maarten Jan Willem Dekker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hubertus Janse van Noordwijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulus Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Walrave
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lauwerina van der Hooft
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......levenloos Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jaboba Lookman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Hoogesteger
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dirk Hoogesteger
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerardus Mattheus Heinsdijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jozina Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannis Hoogstrate
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Sonke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Paauwe
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinis Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magdalena Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Adriana Hoebeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lodewijk Kesselaar
:......:......:......:......:......:......:......:......Daniel Tavenier
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Tannetje de Rijke
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Tavenier
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Tavenier
:......:......:......:......:......:......:......Aalbrecht Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Kosten
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Blok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes van de Peerle
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Stoffelina van de Peerle
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marcelis Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Cornelia Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Weststrate
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helena Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helena Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Johannes Feij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Hamelinck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Jacoba Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Leendert Openneer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gerard Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Lisabeth Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Anna Hoogesteger
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Zacharias Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Leys
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × IJsbrand de Jong
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Dina Evertsen
:......:......:......:......:......:......:......Christiaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Tannetje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Stoffelina Smallegange
:......:......:......:......:......:......Stoffelientje Smallegange
:......:......:......:......:...... × Maatje Gommertse Klap
:......:......:......:......:......:......Pauwelina Smallegange
:......:......:......:......:...... × Neeltje van de Sande
:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Johannes Paasse
:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......Helena Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Frans de Ruiter
:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Schouwenaar
:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:...... × Willemijntje Muusse
:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......Mattheus Cornelisz Smallegange
:......:......:......:...... × Catelijntje Leijnsdr van Sagen
:......:......:......:......:......Leyn Smallegange
:......:......:......:......:...... × Magdalena Janse de Koster
:......:......:......:......:...... × Josina Pietersdr Remijense
:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......Catalina Leynsdr Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Dirk Jansz Traas
:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......Lydia Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Janus Imandse
:......:......:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Jacoba van Weele
:......:......:......:......:......:......:......Catharina Kaatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......Dina Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Pieter Katte
:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Jacoba van Weele
:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Jan Marinusse Otte
:......:......:......:......:......:...... × Geerard den Herder
:......:......:......:......:......:......Janna Smallegange
:......:......:......:......:......:......Jannetje Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Pieter van Gog
:......:......:......:......:......:...... × Jacob Evertsen
:......:......:......:......:......:......:......Jozina Evertsen
:......:......:......:......:......:......:......Lena Evertsen
:......:......:......:......:......:......:......Lein Evertsen
:......:......:......:......:......:......:......Maria Evertsen
:......:......:......:......:......:......Adrien Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Johanna Maria Joostdr Arnooys
:......:......:......:......:......:...... × Lena Leerdam
:......:......:......:......:......:......:......Leyn Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Johannis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Vereeke
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Boei
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna van de Peerel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Feeleus
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Mattheus Hendrik Slabbekoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Anthonie Tolhoek
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Mieras
:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elisabeth Spruit
:......:......:......:......:......:......:......:......Leena Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis de Puit
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria den Herder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daniël Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Vooijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jannis Pieter Lucieer
:......:......:......:......:......:......:......:......Johannis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Machielse
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba Machielse
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Geertruida Slabbekoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Guiljaam Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maatje Meeuwsen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gerard Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Giljaam Johannis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gilda Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Corneli van der Moer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marien Johan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Geertruida Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Albert Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacqueline Juliane Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Petrus Koeman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Machiel Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Hendrika Cornelia Koeman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Iman Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Adam
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Iman Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Iman Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba de Koeyer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria M Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × X Keuchenius
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paula Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Danker IJzerman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dochter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wim Vader
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Corrie Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Chiel Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Pieter Vogelaar
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Leendert Ribbens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Geertruida Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Iman Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elisabeth Boone
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Jacob Puyenbroek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Danker Cornelis Petrus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Mol
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martinus Lein Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Dina Pieternella Pot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannis Antonie Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jannetje Goetheer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......M.D. Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......D. Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jannetje Jacoba Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes Cornelis van Maldegem
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......C.D.H. van Maldegem
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......D.C. van Maldegem
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Jannetje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × C. Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martinus Lein Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......J Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......D. Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonia Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × G. Beuningh
:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria den Herder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Leyn Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Josina Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Willem van Maldegem
:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Leendert van de Hart
:......:......:......:......:......:......:...... × Servaes Geluk
:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes Marinus Mieras
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Schippers
:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......Francijntje Smallegange
:......:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......Marinus Mattheusz Smallegange
:......:......:......:......:...... × Kaatje Bom
:......:......:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Dina van Weele
:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Wesstrate
:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Wesstrate
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Krijger
:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Pieterse Spruijt
:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Leuntje Wiskerke
:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana van Noorduin
:......:......:......:......:......:......:......:......Christiaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Baas
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes Koster
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marina Koster
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis van den Boomgaard
:......:......:......:......:......:......:......:......Bastiaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba Poulina Lindhout
:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Rachel Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Rachel Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Bastiaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria de Dreu
:......:......:......:......:......:......:......:......Naamloos Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Naamloos Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Paulus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......Geerard Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......Geerard Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Krijger
:......:......:......:......:......:......:......:......Geerard Krijger
:......:......:......:......:......:......:......Janis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Hendrika Albertina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Oele
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Oele
:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Oele
:......:......:......:......:......:......:......Kaatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Paulina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Cathalijna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Jan van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonie van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonie van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Adriana van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Forra van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Harmanus Hendrikus Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Suzanna Cathalina Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Wilhelmina Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cathalina Forra Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Hendrik Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Hendrik Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Trijntje Kleyenburg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Trijntje Kok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Arie van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elizabeth Trijntje van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Forra van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arie Robert van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elizabeth Jean Haldane Dunn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Richard Thomas van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Duncan Thomas van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elizabeth Lilly Sri Suniarti
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Forra Cornelia van Reijswoud
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonie van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan van Boven
:......:......:......:......:......:......:......Levina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Jacob van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Thona van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Imanse
:......:......:......:......:......:......:......:......Forra van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Forra van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Harthoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacomina de Kunder
:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonie van Boven
:......:......:......:......:......:......:......:......Anthonie van Boven
:......:......:......:......:......:......:......Kaatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Paulina van de Linde
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Vros
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerrit Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hein Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Nijsje Smits
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gert Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rudith Marijke Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dorothé Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Andries Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Aberson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × L J Hartsema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bertje Hartsema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Alexander Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jantje Johanna Bontkes
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Heepke Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hendrik Jan Buiten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Astrid Johanna Buiten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerrit Miedema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thomas Mathe Miedema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik Jurrian Miedema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marjolijn Buiten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maarten van de Water
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ties Alexander van de Water
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lien Maria Mulder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Alexander Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Petronella Maria Martina Arnolda Schellekens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Michiel Johannes Alexander Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Karol ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hilde Elisabeth Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Siem Benard
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lieke Benard
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Richard ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Simon ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Neline Benard
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Robbie ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Josja ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Tessa Tombeil
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dion Joost Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jinte Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Silke Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jeanette Johanna Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Frank P Meijer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adam Joost Meijer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hanna Jantje Agaath Meijer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Carlien Marie Meijer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Mabel ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Versteeg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cees Versteeg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan-Joost Versteeg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gerda Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Versteeg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Karolien Versteeg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martin Stoel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Vera Marlien Stoel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nina Gerda Stoel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jantje Johanna Versteeg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hans Geertman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Silke Geertman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nynke Karolien Geertman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jelle Geertman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Roelof Harm Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina Johanna de Bruijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robbert Cornelis Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Annemieke Tielenius Kruythoff
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robbert Cornelis Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Roelof Alexander Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Alexander Johannes Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sara Ravazza
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Julia Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Irene Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × M.M.M. Salimans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mattheus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Magrietha Hoogstrate
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Wilhelmina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Kuijper
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martinus Miché
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Leuntje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × François Jacobus Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Magrietha Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Leendert Adriaan Kooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jolina Elizabeth Kooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Leendert Lodder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wouter Leendert Lodder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jurgen Jacob Lodder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elizabeth Cornelia Kooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × André Robin van der Wiel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maarten van der Wiel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost van der Wiel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Heleen Kooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Theodoor Meder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sebastiaan Herman Meder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Roeland Leendert Meder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magrietha Cornelia Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adrianus Hendrinus Luijten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilma Luijten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Arend van der Vegt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Erik van der Vegt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bas van der Vegt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Frans Luijten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Catharina Mets
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Melanie Deborah Luijten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Stephanie Alexandra Luijten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Mattheus Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Agatha Clasina Eilering
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......François Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jenny Hendriks
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wendy Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martijn de Bonte
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jessica Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × John Vroeg in de Wei
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Stefan Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Agatha Wilhelmina Penne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martinus Lems
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mitchell Lems
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Adriana Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hubertus Arnoldus Prins
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magrietha Jacoba Petronella Maria Prins
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hendrikus Theodorus Maria van Dam
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jannetje Cornelia Magrietha van Dam
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Antonius G Wolffenbuttel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Petronella Cornelia Magrietha van Dam
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Antonius Duivenvoorde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bart Benjamin Duivenvoorde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jannetje Cornelia Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Hubert Guillaume Metz
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba Stevense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gerard Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Gertrud Friedla
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jolina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelm Carl August Jansz
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Klap
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magrietha Martina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Cornelius Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelius Jacobus Martha Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sabine Hoffman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Cornelius Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Derkje Smit
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Patrick Alexander Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hilde Luciène Elisabeth Ebskamp
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Alyssa Aimee Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leanne Valerie Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Manuela Tamara Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bernardus Anthonius Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacqueline Scheele
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Magrietha Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Cornelis Meijaard
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Jacobus Meijaard
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × B.B. Muller
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jozina Jacomina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Slabbekoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Magrieta Slabbekoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Philip Kloosterman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina Maria Blok
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mattheus Jacobus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Philomena Eregerda Maria Gerres
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Magrietha Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Philippus H van der Rijt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Andries Leendert van der Rijt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Philippus Jos van der Rijt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magrietha Cornelia Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Aart van der Wilt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sjoerd Mijndert van der Wilt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Vincent Justus van der Wilt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Johanna Suzanna Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Jannetje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Dirk van der Sande
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Abraham van der Sande
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacomina Catharina van der Sande
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maatje Dobbelaar
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthony Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Elizabeth Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Johannes Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Elisabeth Jacoba Lobbezoo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Francina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Eric Karel van Douwen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Billy-Ray Swartz
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Adriana Iburg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eric Anthony George Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elisabeth Prins
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magda Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Prosper de Roos
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anneke Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Andries Cornelis Werkhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Steijn Werkhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lieke Werkhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thijs Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Richte Mathilde Mulder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lars Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ronja Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sophia Maria Hendrika Visser
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ilse Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Robert Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bard Bernard Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lonneke Anne-marie Stark
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robert Benjamin Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Francis Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Elisabeth Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Samual Victor Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Douwe Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Frederik Bastiaan Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Margaretha Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Maria Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Arthur Sijbrand Maria Bot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Sijbrand Maria Bot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Marinus Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Chantal Visser
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sem Roger Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Liz Elisabeth Maria Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthony Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Hordijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Elisabeth Neeltje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Eldert Theodoor van der Sterre
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthony Pieter Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Philippina Frederika Carolina Ypma
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Carolina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martinus Johannes Polder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wouter Nicolaas Polder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × O Beuckens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Frans Karel Polder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × PJ van der Elst
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Carolina Polder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × H Janszen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Maria Hütten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelm Johannes Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maartje Huiberts
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelm Johannes Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marijke Langeler
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Janna Maartje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marijke Johanna Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Edward Gerardus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Mariët Küttschreutter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dennis Dominiques Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Judith Johanna Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilma Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ton de Graaf
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rik de Graaf
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marloes de Graaf
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daan de Graaf
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Maria van Dierendonck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rudolf Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marijke Joan Esser
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ingrid Monique Petstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mik Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marianne Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anna Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gisele Morin
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Melanie Eve Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Frank Chin
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......April Eugenie Mai Yee Chin
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Stefanie Anne Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Howard Keith Campbell
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Bertus Johannes van Ling
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nelly Eugenie van Ling
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ronald Winfred van den Bosch
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Veronica Oedina Wttewaall
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marisa Kimberley van den Bosch
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sidney Jochem van den Bosch
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marco Paolo Kroon
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sylvia Elizabeth Maria Veels
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Michael Nick Kroon
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Perry Nigel Kroon
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Han Leenheer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johan Bekkers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Adriana Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hendrika Johanna Veele
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Hendrika Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × André Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuneke Maria Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Arno Gijzen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daan Gijzen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sabien Gijzen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jeroen Gijzen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paul Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Inge Martens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ivo Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Job Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Henriëtte Joanna Maria Vermeulen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sjef Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Teetje Maria Popkema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maaike Femke Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robert Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Mieke Coomans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Hermine Helene Beerkens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Gilles Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Emma Louise Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rutger Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Femke Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Niels Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Louise Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Eddy Brouwer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Taako Brouwer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nicolien Brouwer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × James van Lidt de Jeude
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......André Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lya Zeilstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anouk Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Twan Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Elisabeth Hamelynck
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Jacobus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Eleanor Eliza Dixon
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elizabeth Eleanor Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Christopher James Parkinson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sarah Agnes Mary Parkinson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Laura Louise Parkinson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Adriana Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Theodorus Hendrikus Josephus Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marie-Louise Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Klaus-Dieter Frederking
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Alexander Frederking
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulus Michael Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ellen Johanna Paulina Maria Trommels
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Roel Theo Nort Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Tom Paul Wiet Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Henriette Johanna Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Blankenstijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eleanor Monique Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Frank Tjeertes
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Boudewijn Tjeertes
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Laura Stam
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Douwe Tjeertes
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nienke Tjeertes
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rose-Marie Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes Adrianus Antonius Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jeroen Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sander Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Henri Paul Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elmira Dierick
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Evy Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marion Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes Maria Hart
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Vincent Hart
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Andreas Franciscus van Hooren
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lydia van Hooren
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Bob de Pauw
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Siri van Hooren
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Irene Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wolfgang Wilhelm Brings
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rene Rafaëla Brings
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jiri Jochen Brings
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Viki Valérie Brings
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Louise Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Joannes Maria Zuijderwijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nathaniël Zuijderwijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Famke van Montfoort
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sacha Julien Zuijderwijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jochem Bret Zuijderwijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Brigitte Borm
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paul Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rutger Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arnout Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maureen Josephine Carvill
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Freya Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Shiel Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thomas Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Paola Andrea Queirolo Nigro
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Charlotte Augusteijn Queirolo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gabriel Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cecilia Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eliza Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacqueline Everardine Couvee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Willem Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jeltje Clazina van Dijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacqueline Annette Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Philippus Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marianne van Put
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Antonia Corthals
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johan Jacques Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Regina Ernestine Reinking
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jim Edward Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Janis Corwin Johnson
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lisa Michele Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Michael Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lisette Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gary L Sage
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Theodore GF Janssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marc T Sage
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jozina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elizabeth van Weele
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Cornelis Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willemina Aleida Egbertzen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Wilhelm Pieter Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Dirkje Weeshoff
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Suzanna Bianca Adriana Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerardus Jacobus Hulst
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sjaak Hart
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Annemieke Petronella Linda Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Robert Jan Neles
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Shinook Chevenn Neles
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ziènna Zigany Neles
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nyroon Nerano Neles
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Karina Wilhelmina Johanna Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hendricus Jacobus Gerardus Janssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Puck Sarin Janssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pien Romee Janssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Skip Jibbe Janssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ferdinand Hendrik Jozef Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Helena Petronella Emmanuella Beckers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Peter Jacques Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Monique den Haak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wesley Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dustin Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helena Wilhelmina Adriana Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Eric Gijsbertsen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Michael Ferdinand Jacques Gijsbertsen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anne Gijsbertsen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Natalie Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willemina Elisabeth Berendina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jozeph Chr. Willibrordus Maria van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Michel Kristiaan van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Astrid Trompetter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Simone Louise van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lars Arie Joseph van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ramòn José van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Margot Pronk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joyce van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Florence Maria van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Roland Adriaan van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Linda Margo Visser
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bart Adriaan van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sonja Margaretha van Ballegooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Reyer Willem Lehmann
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marjolein Hendrina Willemina Lehmann
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robin Adriaan Joseph Lehmann
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Margaretha Leuntje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Haring Severein
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robertus Franciscus Severein
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Henriette Catharina Hezemans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Carolina Francisca Maria Severein
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Inne ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Berendina Adriana Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Otto Julius Hoppe
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Claudia Wilhelmina Alida Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Tjeerd Auke Terpstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Amber Terpstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marinus van der Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mandy Adriana Maria van der Kint
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Alida Willemina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Piet Tweebeeke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Louise Josephina Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Huub Bessems
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mano Adriaan Roger Elisabeth Bessems
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Annika Fernandina Catharina Bessems
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Toussaint Leonardus Margaretha Bessems
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marcel Adriaan Ferdinand Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Astrid Stoop
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nick Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Coen Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ...
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sem Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jantine Margaretha Annelisa Pellikaan
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Teijn Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Feijs Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Adriaan Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Janna Veltrop
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robert Cornelis Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Margaret Smith
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leanne Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Deborah Anne Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × John Inglis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Max Inglis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Harley Inglis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Jan Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ann Copping
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......John Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robert James Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helen Ann Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rudolf Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elizabeth Ann Pearce
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sandra Ann Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Craig Anthony Dolan
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kimberley Elizabeth Ann Dolan
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Terry Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Castina - Ospina
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Celeste Antonette Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marjanna Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Peter Jones
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Annita Helena Jones
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Glen Peter Jones
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jennifer Ann Augusteyn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Adriana Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Reindert Koelemeij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × HW Jansen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik Marinus Jansen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Selma Lindenberg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jord Jansen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daaf Jansen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pleun Jansen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Leuntje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerard Verton
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jasperina Pieternella Quist
:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerard Weststrate
:......:......:......:......:......:......:......:......Josina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marinus van de Plasse
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert van der Plasse
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Susanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Lampers
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Tjitske Sytzes Sytsma
:......:......:......:......:......:......:......:......Katharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jezina Jacoba Hardenbol
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wietske Lukje
:......:......:......:......:......:......:......Paulus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Neeltje van Zweden
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jozina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Cornelis Voois
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jozina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Antonia Hoek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Izaak Paulus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Janus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Anna Jacoba Spruijt
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Janna Westveer
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Agatha Geense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Paulus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gillis Noels
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Saartje Wiskerke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Janus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anna Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Suzanna Cornelis
:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martina van Dijke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anna Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Laurens Traas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Jacobus Traas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Geertruida Traas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johan Traas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Anna Traas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Janus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Dina Hendriks
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jozina Maria Jobsen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Jacobus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Janna Louissen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Peter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Margaretha Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Dirk Kooijmans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dirk-Jan Adriaan Kooijmans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Christine Maria Kooijmans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Jansje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Aart Jan Deurloo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Niek Deurloo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adrianus Jacob Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Sybren Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Oosthoek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Ebrina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Olaf G Haasnoot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ebrina Martina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Antonia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jansje Martina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maarten Willem Slabber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Sybren Ernst Slabber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Linda Joyce Douglas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Laura Valerie Slabber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Melanie Jane Slabber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sybren Ernst Jacob Slabber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leopold Erwin Onno Slabber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sybren Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Aaltje van Milligen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Adrianus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Langenberg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robin Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Patrick Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Faas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Faas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Harry Faas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Janus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Kornelis Jacobus Stouthamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kornelis Stouthamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Paul Brand Jan Klooster
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Hanri Klooster
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sybren Jan de Gruijter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina de Gruijter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jantje de Gruijter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adrianus de Gruijter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Jacob de Gruijter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marianne de Gruijter
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Petrus Pieter Stouthamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Clasina Martina Stouthamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Johanna Stouthamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Jan Marinus Koole
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Martina Koole
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Hendrika Koole
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Neeltje Koole
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Boudewijn Koole
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Johanna Koole
:......:......:......:......:......:......:......:......Mattheus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Spruijt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hubrecht Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anna Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hubrecht Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Boeij
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Mol
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willemina de Broekert
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × N.N. Kuzee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jannetje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willem Sinke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan G Spruit
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Jan Moelker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Laurus Adriaan Moelker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Angenieta Grimm
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Yvonne Moelker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anton Cornelis Moelker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × AW Koppenhol
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Helena Meulpolder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marinus Minnaard
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Kaatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Noels
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Noels
:......:......:......:......:......:......:......:......Lauwerina Noels
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Noels
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Goetheer
:......:......:......:......:......:......:......Jacomina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina van de Linde
:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Lavooij
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maatje Pieternella Remijnse
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marie Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Dimmen Lodder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dignus Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lucie Johanna Wolters
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helena Maria Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Roelof Jan Schipper
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Evelien Henriette Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ronald den Bouwmeester
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Marcel Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Helena Anna Haverhoek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Corine Erica Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johan Willem Alexander Helfrich
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marijke Evelien Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lientje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Carolina Rosalie Maria Mol
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Adriana Eijsermans
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Wilhelmina Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Andre Swenne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Dunning
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Katharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Tannetje Maartense
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Albertus Dunning
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Andries Willem van de Plassche
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Laurina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannis Jozias Meulendijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elsie Sophia Hoffman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Jacobus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Norah Lowry
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marc Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thea Elizabeth Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gert Nicolaas Brits
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Jasper Casper Smit
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Alma Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Harm van der Walt
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaen Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Catharina van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Elisabeth van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hubrechta van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Bastiana Helena Anemaet
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hubrecht van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Margarethe T. Knaus
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik van de Velde
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba de Bart
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina Midavaine
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martina Willempje van der Wel
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Barbera Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Barbera Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Barbera Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Venema
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Henrica Maria Huberta van Damme
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adrianus Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Petronella Wilhelmina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Anna Elisabeth de Best
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × August Simon Souisa
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Karin Hulstman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robin Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Erik Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Barbera Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maartje Dingena Bakker
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martin Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Anita Ingrid Pijpstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sabine Bianca Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Larissa Amber Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Richard Huibrecht Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Karianne Frijlink
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jeroen Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Renate Corinne Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Zuidweg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martine Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Joop Amsterdam
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Machelina Wilhelmina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Peter Sinke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martin Adriaan Johan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Martina Adriana Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Nico J Roest
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Izaak Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Neeltje Adriana Pekaar
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Rina Smit
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerard Andries Bruggeman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elly Huige
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hans Peter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Linda Noëlle Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eva Philine Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Evert Paul Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ilse Marina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Pieternella Johanna Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacob Bruggenkamp
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Izaäk Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Alena Stevens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Carolien Geneviève Alena Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Margaretha van der Laan
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Francisca Frederica Rietbroek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Inge Margaretha Frederica Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Christoffel Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus de Schipper
:......:......:......:......:......:......:......:......Dina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maarten Gijzel
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Matteus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Paulina den Broeder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Wilhelmina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Vink
:......:......:......:......:......Kornelis Smallegange
:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:...... × Marinus Quinten
:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:...... × Adriana Duyns
:......:......:......:......:......Geertruyt Smallegange
:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:...... × Adriana de Puit
:......:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:......:......Dina Smallegange
:......:......:......:......:......:......Machiel Smallegange
:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......Neelken Smallegange
:......:......:......:......:......Leuntje Smallegange
:......:......:......:......:...... × Marijnus Gerardsz Sent
:......:......:......:......:......:......Gerard Cence
:......:......:......:......:......:...... × Elena Vermeire
:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Sent
:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......Elena Sent
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina Cornelia Verhage
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Cornelis Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Schouten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Everadus den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Johannes den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilma van Hasselt
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Cornelis Pieter den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Hilligje van Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thomas Lukas Jachim den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Tobias Baruch den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Evah Hanna Haggith den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Cornelia den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Yvonne Marguerite den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Douwe de Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Pieter de Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daan Christiaan de Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Cornelis Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Geertruida Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Geertruida Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gerrit Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Simon Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Simone Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Fred Paul Albert Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Till Valentijn Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Aja Mare Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Finn Paul Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ben Shiro Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Detlef Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Helma van Kleef
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Valerie Odette Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Oliver Benjamin Poot
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Len Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catherina Cornelia Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cees Leenders
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daphne Leenders
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Koen Nullens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ward Nullens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arne Nullens
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Sytse Leenders
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jiska Leenders
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gerrit Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gertrude Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Josephus Louwrier
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Raphaël Hoogendoorn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jehudi Finnian Louwrier
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arie Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cecilia Groenenberg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Cornelis Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ida Hermina Antonia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Rudolph A Bennik
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Enellina Cecilia Wilhelmina Bennik
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arie Willem Frederik Bennik
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Laurens Pieter Rudolf Bennik
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Cornelis Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ingrid Dorothea Antonia Maria Steenbakkers
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dennis Jacobus Wilhelmus Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jeroen Adrianus Stefanus Hermanus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Liza Theadora Cecilia Anthonia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thomas Johannes Pieter Anthonius Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Reinder Zwolsman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Reinder Zwolsman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anneke Zwolsman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Herman Willem Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacqueline Kocx
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elvin Crispín Martis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Samuel Joshua Martis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jessy Jacob Efraïm Martis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joey Johannes Benjamin Martis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Danny Daniel Stefanus Martis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Davy David Nathaniël Martis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jolanda Majella Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marcel Jacobus Franciscus Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Emily Margareta Francisca Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lizzy Cecilia Elizabeth Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Mike Richard Aluois Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jimmy Adrianus Johannes Hermanus Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ilvy Majella Cornelia Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......David Jacobus Franciscus Scherber
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Alida Jacoba Regnier
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ronald Jan Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daphne Rina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Thomas John Nottingham
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Emma Nottingham
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Tammy Anne Nottingham
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kimberley Lidia Nottingham
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Yvonne Marguerite Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Bruce George Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Tracy Amanda Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leija Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nicola Maree Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Katrina Lisa Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Aimee Joanne Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kelly Vanessa Black
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Tosca Veronica Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Tim Newton
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kristie Renee Newton
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Melissa Mary Newton
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ronald John Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Dawn Caroline Bunce
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daniel Stephan Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Samantha Tony Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Irma Lucy Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......John Peter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Fiona Lousie Jones
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lawrence William Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lorna Bishop
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Huibertha Helena Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis J van der Assen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Leendert Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Louisa Fafié
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes J Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria E de Vries
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna E Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Roeland de Wilde
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Louis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Greta Cornelia van der Eijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marcel Sjoerd Alexander Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Huibertje Pieternella Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arie Daniel Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Mathilde A de Bruijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Loes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helena Pieternella Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Jacobus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Jacobus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Helena Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × John Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Daniel Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × NN
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lloyd Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helen Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ellis Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Abraham Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......John Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Arthur Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daniel Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmina Jacoba Paulina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......Marinus Centse
:......:......:......:......:......:......:...... × Clazina Tolhoek
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Centse
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Klasina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Kraak
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... Neeltje
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... Adriaan
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes P Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus C Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Janna Prevo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Stoffel Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Klazina Jacoba Wilhelmina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Izak Moerdijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacomina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter J Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacoba van der Griek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina van der Sande
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba C Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marina C Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gommert Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria van Houte
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Jacoba Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba P Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Marinus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik Jozef Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Janna Leuntje de Hamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus C Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia van Houte
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Janna Leuntje Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Hendrik marinus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis J Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Rosa Bek
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Chr Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina van Houte
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eduard Willem Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Janna Christina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacob Francke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marcus Marinus Francke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Marcus Francke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Francke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jennie de Hamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jeannette A Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacomina Nagelkerke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jennie Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Margaretha Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Jacobus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marina de Hamer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Jana Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Herman Bosman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Janus Marinus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Herbert Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ruth Harmon
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus John Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......John Marinus Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Delores J Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Katharina Nagelkerke
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Douwe Soetenga
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kathryn Soetenga
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Alvin Paul Veenstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Dawn Veenstra
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Doug VanEssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jennifer VanEssen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Geraard Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Clara Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Richard Andersen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......May Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Charles Kuiper
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Wilhelmina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Cornelis Baas
:......:......:......:......:......:......:......:......:......levenloos Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......Geeraart Centse
:......:......:......:......:......:......:......:......Elena Centse
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Sentse
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Prevo
:......:......:......:......:......:......Marinus Cent
:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:...... × Willem Govertse Leijs
:......:......:......Jannetje Smallegange
:......:......:......Tannetje Smallegange
:......:......:......Sara Smallegange
:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:...... × Lisabeth Arijsdr van Weele
:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......Lijsabeth Smallegange
:......:......:...... × Pieternella Pieters
:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:...... × Cornelia Verstelle
:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:...... × Neeltje Leendertse Berremans
:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:...... × Jacoba Janse de Visser
:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Katharina Bastiana Buyck
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Wilhelmus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacob Ocque
:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Leuntje Krijger
:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Neeltje den Boer
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × .. Timmerman
:......:......:......:......:......:......:......:......Maarten Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maatje Wilhelmina de Vlieger
:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Willemina Stouten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Krina Pieternella Berrevoets
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leendert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Geertruida Knoester
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Annemieke Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marjoleine Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lars van Marrelo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eliane Annemieke van Marrelo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Joost Cornelis Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Petra Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willemina Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus M van Baal
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Leuntje van de Panne
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......levenloos Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Herman Fasol
:......:......:......:......:......:......:......:......Elisabeth Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieternella van de Panne
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Catharina van Bruyel Spiering
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannes Beens
:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Abraham Geluk
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Schikker
:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Hendrik Anthonij Geluk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieternella Jansje Geluk
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adrianus de Jong
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Willem Geluk
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Tona Hendrikse
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaantje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Elizabeth Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacob Priemes
:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johannis Marinus Dalebout
:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Martina Zegerina de Vrieze
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Jan Speelman
:......:......:......:......:...... × Clara Stoel
:......:......:......:......:......Govert Smallegange
:......:......:......:......:......Josina Smallegange
:......:......:......:......:......Leentje Smallegange
:......:......:......:......:......Wilhelmina Smallegange
:......:......:......:......:...... × Adriaan Leendertse van den Berge
:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......Govert Smallegange
:......:......:......:......:......Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:......Jan Smallegange
:......:......:......:......:...... × Kommertje Kloote
:......:......:......:......:...... × Pieternella van de Vate
:......:......:......:......:......:......Maria Smallegange
:......:......:......:...... × Jacomijna Wagemaker
:......:......:......:......:......Marinus Smallegange
:......:......:......:......:...... × Krina Pieternella Koelemans
:......:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:...... × Cornelia van der Wekke
:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......Adriaan Smallegange
:......:......:......:......:...... × Maria van der Have
:......:......:......:......:......:......Govert Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Bertje de Granje
:......:......:......:......:......:......:......Jannetje Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Andries de Jonge
:......:......:......:......:......:......:......:......Willem Govert de Jonge
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Grietje van der Veer
:......:......:......:......:......Govert Smallegange
:......:......:......:......:...... × Petronella van Nieuwenhuizen
:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Jan Flohil
:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......Jozina Smallegange
:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:......Jacobus Johannes Smallegange
:......:......:......:......:...... × Jannetje van Kooten
:......:......:......:......:......:......Jacomijntje Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Pieter Berman
:......:......:......:......:......:......Sara Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Pieter van Westen
:......:......:......:......:......:......Janna Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Willem Brouwer
:......:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Johannes Hanse
:......:......:......:......:......:......Pieter Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Neeltje van Westen
:......:......:......:......:......:......:......Johanna Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......Jannetje Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Jacob Albert van Dijk
:......:......:......:......:......:......:......Adriana Pieternella Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Adriaan Bijlo
:......:......:......:......:......:......:......Jacobus Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Maria Kik
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelia Goudswaard
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Adriana Johanna Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Willem van Heule
:......:......:......:......:......:......:......:......Neeltje Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis van Burg
:......:......:......:......:......:......:......:......Adri Anthonia Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Maatje Kloet
:......:......:......:......:......:......:......:......Johan Coenraadt Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Kosten
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jacob Anthonie Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ria van Dale
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Edwin Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robert Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Winnie Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ad Kallemijn
:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Jannetje A Smallegange
:......:......:......:......:......:......:......:...... × D Elen
:......:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieternella Moerland
:......:......:......:......:......:......Johannes Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Pieternella van Westen
:......:......:......:......:......:......:......Joanna Jacoba Smallegange
:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter van Westen
:......:......:......:......:......:......Jozina Smallegange
:......:......:......:......:......:...... × Job Dijkman
:......:......:......:......:......Jozina Smallegange
:......:......:......:......:...... × Jan Leendert Visser
:......:......:......:......:......Cornelis Smallegange
:......:......:......:......:...... × Elisabeth van Graafeiland
:......:......:......:......:......Cornelia Smallegange
:......:......:......:......:...... × Jan van der Maas
:......:......:......:......:...... × Marinus Flohil
:......:......:......:......Maatje Smallegange
:......:......:......:......Anna Smallegange
:......:......:......:...... × Cornelis David Ruisschen
:......:......:......:...... × Adriaan Quinte
:......:......:......:...... × Adriaan Korstanje

Eric Augusteijn, Schiermonnikoog, NL; E-mail: eric@augusteijn.net
01-01-1999/augoverz.htm