home

Als u links op het scherm geen rij knoppen ziet, klik dan op het boompje (home).
Parenteel van Jan de Witte (ca. 1635-....)
Jan de Witte
× Machlijntje
:......Marinus de Witte
:...... × Neeltje Gort
:......:......Jan de Witte
:......:...... × Adriana Hogesteger
:......:......:......Neeltje de Witte
:......:......:......Pieter de Witte
:......:......:......Marinus de Witte
:......:......:...... × Cornelia Traas
:......:......:......:......Jan de Witte
:......:......:......:...... × Jannetje Moerman
:......:......:......:......:......Marinus de Witte
:......:......:......:......:......Cornelis de Witte
:......:......:......:......:......Cornelis de Witte
:......:......:......:......:...... × Maatje de Wilde
:......:......:......:......:......:......Jan de Witte
:......:......:......:......:......:......Klaas de Witte
:......:......:......:......:......:......Jan de Witte
:......:......:......:......:......:......Maartje de Witte
:......:......:......:......:......:......Jannetje de Witte
:......:......:......:......:......:......Jannetje de Witte
:......:......:......:......:......:......Jan de Witte
:......:......:......:......:......:......Jan de Witte
:......:......:......:......:......:......Marinus de Witte
:......:......:......:......:......:......Kornelia de Witte
:......:......:......:......:......:......Marinus de Witte
:......:......:......:......:......:...... × Tona Josina Kanaar
:......:......:......:......:......:......:......Kornelis de Witte
:......:......:......:......:......:......:...... × Geertruide Wondergem
:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:......Willem de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:......Tona Josina de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gustof Wiesel
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Verhage
:......:......:......:......:......:......:......:......Dingenis de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elizabeth Deboris?
:......:......:......:......:......:......:......:......Hermanus de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Josephine van Zweden
:......:......:......:......:......:......:......:......Jan de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Gertruide van Zweden
:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Gladys ...
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:......Gertruide de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × John Brieve
:......:......:......:......:......:......:......Adriana de Witte
:......:......:......:......:......:......:......Maatje de Witte
:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......Tona Josina de Witte
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jan van Luyk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje van Luyk
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × ..
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bets van Luyk
:......:......:......:......:......:......:...... × Johannis Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......Daniel Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Francina Kooman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Jan Adriaan Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Johannes Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Elizabeth Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Anthony Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Johannes Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Adriana Elisabeth Jacoba Lobbezoo
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Francina Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Eric Karel van Douwen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Billy-Ray Swartz
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Adriaan Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Johanna Adriana Iburg
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Eric Anthony George Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Sophia Maria Hendrika Visser
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Elisabeth Prins
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Magda Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Prosper de Roos
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anneke Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Andries Cornelis Werkhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Steijn Werkhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lieke Werkhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Thijs Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Richte Mathilde Mulder
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Lars Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ronja Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Ilse Maria Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Robert Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bard Bernard Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lonneke Anne-marie Stark
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Robert Benjamin Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Francis Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Elisabeth Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Victor Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Douwe Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Frederik Bastiaan Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Margaretha Schiferli
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Catharina Maria Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Marinus Louis
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Chantal Visser
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthony Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Hordijk
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maria Elisabeth Neeltje Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacobus Eldert Theodoor van der Sterre
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anthony Pieter Augusteijn
:......:......:......:......:......:......:......:......Marina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Christiaan Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Johannes Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johannes Marinus Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jacomina Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marina Johanna Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Arie Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marinus Johannes Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marcel Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Esther Morren
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Beatrijs Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Roald Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Pieter Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Jolanda Hegeman
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Gijs Joris Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Bo Arianne Buijs
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Piet Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Lenie Boon
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maureen Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Patrick Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriaan Christiaan Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Wilhelmina Lena Clement
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Tannie Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rina Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Corrie Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Willy Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Kees Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Daniel Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Maria Brandhorst
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Rina Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelis Christiaan Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Arie Eindhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Marja Eindhoven
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Adriana Christina Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Anton Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Teus H van Kempen
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Antonette Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Helena Moerland
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Dirk de Bruin
:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Walraven
:......:......:......:......:......:......:......:...... × Marinus de Nooyer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Geertruida Maatje de Nooyer
:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Cornelis Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Leuntje Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Pieter Niehof
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Erwin Niehof
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......René Niehof
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:...... × Ellen Smids
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Linda Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......:......Nicky Zandee
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Maatje Geertruida de Nooyer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Jan Johannes de Nooyer
:......:......:......:......:......:......:......:......:......Johanna Adriana de Nooyer
:......:......:......:......:......:......:......:......Cornelia Walraven
:......:......:......:......:......:......Maatje de Witte
:......:......:......:......:......Cornelia de Witte
:......:......:......:......:......Bastiaantje de Witte
:......:......:......:......:......Jacobus de Witte
:......:......:......:......:......Tomas de Witte
:......:......:......:......:......Elisabeth de Witte
:......:......:......:......Thomas Jacob de Witte
:......:......:......Levina de Witte
:......:......:......Neeltje de Witte
:......:...... × Neeltje Leenderts Soldaat
:......:......:......Leuntje de Witte
:......:......:......Lindert de Witte
:......:......:......Adriaan de Witte
:......:......:......Lindert de Witte
:......:......:......Adriaan de Witte
:......:......:......Leuntje de Witte
:......:......:......Adriaan de Witte
:......:......Machlijntje de Witte
:......:......Adriaantje de Witte
:......:......Maria de Witte
:......:......Catryna de Witte
:......Martijntje de Witte
:......Pieter de Witte

Eric Augusteijn, Schiermonnikoog, NL; E-mail: eric@augusteijn.net
15-12-2011/augoverz.htm